Wie zijn wij:

Informatiebijeenkomsten Alzheimer Café Roosendaal 

De afdeling Roosendaal organiseert frequent Alzheimer Cafés op de locatie Wijkcentrum De Bergspil in Roosendaal. Aan de hand van een thema worden de bezoekers meegenomen in de wereld van dementie. Op deze avonden is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en lotgenotencontact. Bent u iemand, kent u iemand of zorgt u voor iemand met geheugenproblemen, u bent van harte welkom! Ervaar dat u er niet alleen voor staat. 

Daarnaast probeert de afdeling door het geven van presentaties, trainingen en het beantwoorden van vragen die in de mailbox binnen komen mensen, die met de ziekte in aanraking komen te ondersteunen. Ook proberen we mensen wegwijs te maken in het aanbod van hulp en ondersteuning in de regio. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met instanties, die zich nadrukkelijk inzetten voor het mensen met dementie en hun partners, familieleden en andere betrokkenen. 

Alle activiteiten worden via de diverse media, flyers en nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. 

Meer info of vragen neem dan contact met ons op. alzheimercafe.roosendaal@alzheimervrijwilligers.nl of José Nobel, coördinator Alzheimer Café Roosendaal j.nobel@alzheimervrijwilligers.nl

Activiteiten:

Op dit moment heeft geen activiteiten gepland staan.