Wie zijn wij:

"Waarom een voedselbos

Een voedselbos is een voedselproductiesysteem dat volledig natuurinclusief functioneert. Er wordt niet bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en het herbergt een rijke, zich snel ontwikkelende biodiversiteit. Een voedselbos heeft bovendien een gunstige uitwerking op bodem, lucht en water.

Op kavels van Brabant Water aan de Nispenseweg en Vierhoevenstraat (hoek Turfvaartsestraat) in Roosendaal wordt een voedselbos gerealiseerd. Een groep inwoners uit Roosendaal en omstreken geeft de plannen vorm en zorgt voor de uitvoering. Dit kernteam wordt hierbij ondersteund door de Stichting Voedselbosbouw Nederland.

In de eerste helft van 2021 is het plan en het ontwerp gemaakt. Je zal op de kavels langzaamaan wel wat zien gebeuren. Het aanplanten van de windsingels is de eerste stap. Windsingels zijn belangrijk, zij beschermen de jonge boompjes tegen beschadiging door de wind en tegen ziektes en insecten die door de wind kunnen worden aangevoerd.

Een groot deel van het voedselbos is jarenlang in gebruik geweest als akkerland. Om er bomen te kunnen aanplanten moet de grond worden voorbereid. In ons voedselbos experimenteren we met verschillende soorten voorbereiding. Er zijn in het voorjaar van 2021 in een aantal vakken verschillende éénjarige gewassen ingezaaid. We houden in de gaten welke voorbereiding het beste werkt voor de uiteindelijke aanplant van het voedselbos. In het najaar van 2021 zijn de eerste vlakken met productieve bomen en struiken aangeplant. Het maken van een productief voedselbos vraagt wel wat geduld. Een echte oogst van vruchten en noten is er pas na ongeveer 5 jaar.

Activiteiten

In de komende jaren zullen we geregeld activiteiten organiseren voor inwoners. Houd vooral onze site hiervoor in de gaten. Ook zullen we actief de verbinding gaan maken met scholen om zo kinderen te laten 'proeven en ervaren' hoe je natuurvriendelijk voedsel kunt produceren voor de toekomst."

Activiteiten:

Op dit moment heeft geen activiteiten gepland staan.