• Website
  • Dokter Brabersstraat , 4701 AT Roosendaal
  • T: 0165-440244

Wie zijn wij:

Wij zijn een welzijnsorganisatie die bewoners van o.a. de gemeente Roosendaal ondersteunen door de inzet van vrijwilligershulp. Denk bijv. aan Praktische en Digitale Ondersteuning, Maatjescontact, Boodschappenhulp, Roosendaals Jeugdontbijt en Okraïnehulp.


Social Klus is tevens de beheerder van Roosendaal voor Elkaar, Roosendaal voor Jou en Roosendaalse Vrienden.