• Website
  • Dr Schaepmanlaan , 4702 GZ
  • T: 06-13175376

Wie zijn wij:

Het Odensehuis is bedoeld voor burgers woonachtig in Roosendaal en de dorpen rondom Roosendaal. Voor mensen met geheugenproblemen en of beginnende dementie en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld: een laagdrempelig inloophuis die voorziet in een informatiebehoefte, aan contact met lotgenoten en hulp bij het leren omgaan met de diagnose dementie. Daarnaast is het ook een plek waar je actief deel kunt uitmaken van de samenleving. Bezoekers bepalen het programma of dat nu gaat om de krant te lezen, een kopje koffie drinken en met lotgenoten activiteiten organiseren die bij hen passen en die ze leuk vinden. U bent welkom, zonder indicatie of verwijzing. Loop gewoon eens binnen voor een kopje koffie of een activiteit.

Activiteiten:

Op dit moment heeft geen activiteiten gepland staan.