Wie zijn wij:

Om de leefbaarheid van Wouw te verhogen werken we als dorpsraad samen met de gemeente Roosendaal en met verschillende maatschappelijke partners. Zo zijn we allemaal samen onderweg voor hetzelfde doel. Een doel waarbij jij voor de dorpsraad altijd centraal staat.   

De dorpsraad behartigt dus de belangen van de inwoners van Wouw, overlegt met hen en geeft signalen om de leefbaarheid te verhogen. Maar daarnaast wil de dorpsraad jou ook adviseren en stimuleren om samen de leefbaarheid te verhogen. Door samen te werken aan thema‚Äôs als goede woonvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Zo bestaat de dorpsraad niet alleen voor jou, maar ook door jou. Kortom: samen met jou!


Organisatie

De bewoners van Wouw worden vertegenwoordigd in de Dorpsraad Wouw, bestaande uit een bestuur. Het bestuur van de Dorpsraad Wouw (DR) bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

De Dorpsraad Wouw streeft ernaar in haar samenstelling een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking van Wouw te representeren, daarnaast heeft de Dorpsraad Wouw samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld, Coach van Schoon, Buurtpreventie, Koele Kikkers, Wij zijn traverse groep. 

Activiteiten:

Op dit moment heeft geen activiteiten gepland staan.