Workshop: Omgaan met verbale agressie

  • 07-12-2022 woensdag 7-12-2022 van 19.00 - 21.30 uur
  • Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal
  • Welzijn

Verbale agressie is wanneer je aangevallen wordt met taal, die gepaard gaat met boosheid. Voorbeelden zijn uitschelden, schreeuwen of heel fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen kunnen hieronder vallen. De toon is doorgaans heel scherp en de lichaamstaal kan de agressie nog nadrukkelijker maken. Het reageren op dergelijke agressieve uitingen kan worden bemoeilijkt omdat de agressie invloed heeft op onze lichaamsfuncties zoals denken, spreken en doen. En als je zo wie zo niet weet wat je bij dergelijk gedrag kunt doen wordt het heel moeilijk om te reageren. 

Daarom behandelen we deze onderdelen in de workshop om je handvaten te geven om in voorkomende gevallen met verbale agressie om te gaan. Na het volgen van deze workshop: weet je beter hoe je met verbale agressie om kunt gaan. Je weet hoe je met je eigen emotie kunt omgaan zodat je niet dichtklapt. Van daaruit leer je een gesprek te sturen om verbale agressie te voorkomen of te de-escaleren. Ook kun je gepast reageren op de verbale agressie die je eventueel wel tegenkomt. 

Woensdag 7-12-2022 van 19.00 - 21.30 uur 

Locatie: Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70 

Trainer: Ben Spijker

Deze training is afzonderlijk te volgen maar is onderdeel van een reeks: 

- Algemene praktische vrijwilligerstraining 

- De kracht van het goede gesprek 

- Motiverende gespreksvoering 

- Omgaan met verbale agressie 

- Introvert-Extravert 


Aanmelden: https://www.roosendaalvoorelkaar.nl/cursusaanbod/3919 of neem contact op met Stichting Social Klus / Roosendaal voor Elkaar: 0165 44 02 44 / info@roosendaalvoorelkaar.nl

Organisator: Caroline van Roosendaal voor Elkaar

Op het platform komt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Ook helpen bij organisaties, verenigingen e.d. met de werving van vrijwilligers. Via onze vrijwilligersacademie Leer van Elkaar bieden wij een gevarieerd programma aan cursussen en workshops voor vrijwilligers. 

Meer info: zie www.roosendaalvoorelkaar.nl


Stichting Social Klus is de beheerder van Roosendaal voor Elkaar.

... Lees meer

Zet in agenda