Alzheimer Café Roosendaal

  • 17-06-2024 Maandag 17 juni van 19.30 uur – 21.30 uur
  • Tolbergcentrum 158, 4708 HK Roosendaal
  • Ontmoeten

Alzheimer Café Roosendaal


Maandag 17 juni van 19.30 uur – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur.

Wijkcentrum de Bergspil, Tolbergcentrum 158, 4708 HK, Roosendaal.

Voor wie: Mensen met dementie, partner, familie, kennissen en andere belangstellenden.

Thema: Vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie.

Naar mate de ziekte dementie vordert, nemen de dilemma’s omtrent de veiligheid toe.

Er zijn veel verschillende vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel thuis als in het verpleeghuis.

Iedereen begrijpt dat vrijheid belangrijk is voor onze kwaliteit van leven, maar gelijk zijn er ook zorgen. Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet willen laten verzorgen? Of de hele nacht onrustig is?

Mag je zomaar een camera of babyfoon plaatsen bij iemand?

Hoe zit dit als een opname in het zicht is? Wat mag eigenlijk wel of niet van de nieuwe wet Zorg en Dwang?

Op deze vragen gaat u antwoord krijgen van onze deskundige op dit gebied,

Dr. Petra Wille, zij is gespecialiseerd in ouderengeneeskunde en in de toepassingen van deze wet.

Maak in een ongedwongen sfeer kennis met Dr. Petra Wille. Zoals gebruikelijk is er voldoende ruimte voor vragen en inbreng van u als bezoeker.


Gastspreker: Dr. Petra Wille, specialist ouderengeneeskunde.


Waar: Wijkcentrum de Bergspil, Tolbergcentrum 158, 4708 HK Roosendaal.

(Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving.)


Als u het Alzheimer Café wilt bezoeken, kunt u vrijblijvend langskomen.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden en de toegang is gratis.


Meer informatie: José Nobel 06-15606282

j.nobel@alzheimervrijwilligers.nl

alzheimercafe.roosendaal@alzheimervrijwilligers.nl

Organisator: Peter van Alzheimercafé Roosendaal

Informatiebijeenkomsten Alzheimer Café Roosendaal 

De afdeling Roosendaal organiseert frequent Alzheimer Cafés op de locatie Wijkcentrum De Bergspil in Roosendaal. Aan de hand van een thema worden de bezoekers meegenomen in de wereld van dementie. Op deze avonden is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en lotgenotencontact. Bent u iemand, kent u iemand of zorgt u voor iemand met geheugenproblemen, u bent van harte welkom! Ervaar dat u er niet alleen voor staat. 

Daarnaast probeert de afdeling door het geven van presentaties, trainingen en het beantwoorden van vragen die in de mailbox binnen komen mensen, die met de ziekte in aanraking komen te ondersteunen. Ook proberen we mensen wegwijs te maken in het aanbod van hulp en ondersteuning in de regio. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met instanties, die zich nadrukkelijk inzetten voor het mensen met dementie en hun partners, familieleden en andere betrokkenen. 

Alle activiteiten worden via de diverse media, flyers en nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. 

Meer info of vragen neem dan contact met ons op. alzheimercafe.roosendaal@alzheimervrijwilligers.nl of José Nobel, coördinator Alzheimer Café Roosendaal j.nobel@alzheimervrijwilligers.nl

... Lees meer

Zet in agenda