• Website
  • Dr Brabersstraat , 4701 AT
  • T: 0165-440244

Wie zijn wij:

Op het platform komt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Ook helpen bij organisaties, verenigingen e.d. met de werving van vrijwilligers. Via onze vrijwilligersacademie Leer van Elkaar bieden wij een gevarieerd programma aan cursussen en workshops voor vrijwilligers. 

Meer info: zie www.roosendaalvoorelkaar.nl


Stichting Social Klus is de beheerder van Roosendaal voor Elkaar.

Activiteiten:

Op dit moment heeft geen activiteiten gepland staan.